Giới thiệu

 

 

Địa chỉ: Khu B, khu Công nghiệp Sông Công 1, Phường Bách Quang, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên

Mã số thuế: 4601535529

Tel: (+84)915.338.818 – Email: info@sijibosi.com

Read more